Scientific prediction

Who will obtain votes of voters, which in the first round voted for Timoshenko, Boyko, Gritsenko, etc?

ukr eng rus

?

Tymoshenko Julia

4.8%
8.6%

Boyko Yuriy

7.9%
3.8%

Gritsenko Anatoly

1.0%
5.9%

Smeshko Igor

3.0%
3.0%

Lyashko Oleg

2.9%
2.6%

Vilkul Alexander

2.9%
1.3%

Koshulinsky Ruslan

0.4%
1.2%

Tymoshenko Yuri

0.2%
0.4%

Shevchenko Alexander

0.2%
0.3%

Nalyvaichenko Valentin

0.05%
0.17%

Bogomolets Olga

0.07%
0.10%

Balashov Gennady

0.10%
0.07%

Bessmertny Roman

0.04%
0.10%

Bondar Viktor

0.06%
0.05%

Litvinenko Julia

0.05%
0.05%

Derevyanko Yuriy

0.04%
0.06%

Taruta Sergey

0.08%
0.02%

Bogoslovska Inna

0.08%
0.01%

Shevchenko Igor

0.04%
0.05%

Karmazin Yuriy

0.05%
0.03%

Petrov Volodymyr

0.01%
0.07%

Skotsik Vitaliy

0.04%
0.04%

Kaplin Sergey

0.04%
0.03%

Moroz Alexander

0.04%
0.02%

Krivenko Victor

0.01%
0.03%

Zhuravlev Vasyl

0.03%
0.01%

Kiva Illya

0.024%
0.006%

Novak Andrey

0.007%
0.013%

Vashchenko Alexander

0.015%
0.005%

Haber Nicholas

0.009%
0.011%

Solovyov Alexander

0.013%
0.007%

Rigovanov Ruslan

0.005%
0.015%

Daniluk Alexander

0.006%
0.014%

Kupriy Vitaliy

0.011%
0.009%

Kornatsky Arkady

0.010%
0.010%

Nosenko Sergey

0.005%
0.005%

Nasyrov Roman

0.008%
0.002%

Final prediction of results of the second round

55.4% : 44.6%